8. mar 2016 At menn generelt tjener mer enn kvinner, er noe vi har sett over lang tid. Ferske tall fra Og slik har det vært lenge: SSB skriver på sine nettsider at kvinners månedslønn i gjennomsnitt utgjorde 86,1 prosent av menns månedslønn i 2015, en forskjell som har vært relativt stabil de siste 20 årene. LES OGSÅ:  18. okt 2017 Tallene er hentet fra Eurostats ferske portrett av kvinner og menn i Europa - hvor Statistisk Sentralbyrå har bidratt med norske tall. Til sammen 31 land er sammenlignet - 28 EU-medlemmer samt Island, Sveits og Norge. I gjennomsnitt tjener kvinner 16 prosent mindre enn menn. De lever lenger (84,2 år i  kjærlighet i nord 8. mar 2016 Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen ligger dermed på  hvor meget sukker i appelsin Det fødes flere gutter enn jenter, men det er helt fra fosterlivet, fødselen og videre i livet en overdødelighet av gutter/menn. Dette mønsteret har holdt seg i dette hundreåret, men Dette skjer også i de yngre aldersgruppene, og skyldes ikke at kvinner blir eldre enn menn. Opplysninger om sykelighet er mer usikre, fordi vi.

Gjennomsnittlig månedslønn i 2013 - Karrierestart

14. apr 2016 Menn tjener mer enn kvinner i 17 av 19 næringer. Gjennomsnittlig månedslønn for mannlige ansatte utgjorde 47.200 kroner per utgangen av 2015, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er kun i bygge- og anleggsvirksomhet og vann, avløp og renovasjon at kvinner tjener mer enn menn.8. mai 2015 «Jeg blir sjokkert hver gang jeg ser tallet: Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn gjør», sa Oma til Aftenposten. Fagforeiningane, særleg dei i . SSBs tidsbruksundersøkjing syner at menn samla sett nyttar litt meir tid på lønsarbeid og husarbeid enn kvinner. Ja, kvinner tek meir husarbeid, men  forslag til date 13. sep 2017 NHOs Kristina Jullum Hagen mener Norge trenger flere kvinner i heltidsjobber. Tall fra SSB viser at flere yngre kvinner jobber heltid enn sine eldre søstre. Det er et Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av det menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.11. jun 2014 kvinner på arbeidsmarkedet og får lavere lønninger enn menn. Menn tjener en tredjedel mer enn kvinner, og signaliserer fremdeles store forskjeller i arbeidsmarkedet mellom kjønnene. Denne forskjellen har også stor innvirkning på kvinnehelsen. 3 de beste datingsite van nederland 14. aug 2008 Spørsmålet om likelønn er viktig, også innad i legegruppen. Tall fra Statistisk sentralbyrå i 2007 viser at det var en større reallønnsnedgang for kvinnelige leger enn for mannlige leger dette året (2). Lønnstall fra 2006 viser at kvinnelige leger tjener i gjennomsnitt 10 000 kroner mindre enn menn (3). målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca.

8. mar 2006 Kvinnene har riktignok vunnet mange kamper i nyere tid. Men statistikken viser at det ennå er et stykke igjen til mann og kvinne står på like fot. Menn tjener eksempelvis bedre enn kvinner. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) så tjener heltidsansatte menn ca. 4.000 kroner mer per måned enn kvinner.4. jan 2018 Det gjentas og gjentas i NRK at menn tjener mer enn kvinner. Men det fremstår . Forskere har bl.a. vist til at mannsdominerte yrker forhandler "hardere" enn kvinnedominerte yrker. Kanskje Når jeg tar med offentlige foretak (SSB lar meg ikke velge bare private) går det ned til 5% differanse i menns favør. sjekk skattelistene Kvinner er oftere hjemme når barna er små, de jobber mer deltid og tjener ofte mindre enn menn. I tillegg sparer de mindre. Ikke minst spiser altfor Mens mannlige pensjonister i snitt får 338.000 kr utbetalt årlig, får kvinner kun 249.000 kr, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ta Gebyrsjekken Pensjonskapitalbevis · Les mer 17. des 2008 Ifølge SSB var andelen kvinner med høyere utdanning i 2007 19 prosent, mens andelen hos det motsatte kjønn var helt nede i 16,6. Statistikken fra 2007 viser også at det i Når det gjelder lønn, så tjener menn i Sarpsborg i snitt 121.900 kroner mer enn kvinner. I 2007 tjente Sarpsborg-mannen i snitt  god morgen norge dating 16. mar 2017 Kilde: Statistisk sentralbyrå Den øvrige befolkning Innvandrere fra EU28/EØS ec Innvandrere fra Asia, Afrika, etc; 21. . 52 • De fleste får mer offentlig velferd enn de betaler for • Også norskfødte • Særlig kvinner (!) • Lavere yrkesinntekt • Lever lengre enn menn, og bor i større grad på dyr institusjon som Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) omtalt i serien Valgaktuelt. Sammenlignet med resten av Europa viser tall fra 2007 at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er noe mindre enn gjennomsnittet i EU-landene. I snitt tjente kvinner i EU 83 prosent av menn i 20007. I våre nærmeste naboland er også 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin mest omfattende under- søkelse av lønnsforskjellene mel- lom norske menn og kvinner noensinne. Seniorrådgiver Sigrun. Kristoffersen i SSBs seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk pre- senterte funnene på et frokostse- minar i Oslo onsdag. Norske kvinners gjennomsnitt-.8. mar 2013 Ifølge Statistisk sentralbyrå tjener kvinner i gjennomsnitt 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener, og dette har Maria og Johanne sterke meninger om. Det betyr utrolig mye for meg at vi kan stemme ved valg, og det er faktisk ikke mer enn 100 år siden kvinnene måtte støtte seg til mannen. Dagens  jakten på kjærligheten deltakere 6. jan 2017 Statistisk sentralbyrå bekrefter tendensene i svalbardsamfunnet. Menn jobber også i større grad enn kvinner i faste heltidsjobber. Vi tjener mer. I 2015 var gjennomsnittlig bruttoinntekt på Svalbard 621.400 kroner. Det er 180.000 kroner mer enn for fastlandet. Ifølge SSB skyldes dette delvis høyere 8. mar 2007 De store inntektene til Lundh-søstrene og Treschow, bidrar også til å gjøre lønnsgapet mellom mann og kvinne i Larvik mindre. Med Mille-Marie & co på statistikken tjener menn rundt 120.000 kroner mer i året enn kvinnene i Larvik. Tar en bort de tre, øker lønnsgapet med 20.000 kroner på årslønnen. kätlin sukk Feminister baserer seg mye på forskning, forskning som viser at kvinner fortsatt stiller dårligere enn menn på flere plan. Ikke alle forskere er for kvinner. Jeg har sjekket tallene til Statistisk sentralbyrå. Hvis din påstand stemmer, vil det dermed si at menn jobber mer på arbeidsplassen enn kvinner, og dermed tjener mer.17. jan 2017 I forrige måned presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt som viste lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I oversikten er forskjellene mellom kjønnene i de enkelte kommunene listet opp. Kommunen med størst prosentvis lønnsforskjell er Sola. Mens kvinnene tjente i gjennomsnitt 399.500 

Underskudd på single kvinner i Norge? - Norges Dating Forum - Sukker

Kvinner etablerer egne bedrifter i mindre grad enn menn. . En mer teoritung skole bidrar til å forsterke andre negative variabler som spiller inn i Nordland, og det er Flere kvinner tar høyere utdanning enn menn. Figur 1.1 Høyeste fullførte utdanning i Nordland etter kjønn, 1970-2013. I prosent. Kilde: SSB, 2013. Figuren 19. mar 2015 Tenk litt mer som en mann, og husk: dere jenter – dere er verdt det!” Samtidig arrangerer En viktig årsak til at kvinner jevnt over har mindre å rutte med enn menn er at kvinner gjennomsnittlig tjener mindre enn menn. Tall fra SSB viser at i 2013 tjente kvinner i gjennomsnitt 85,8 prosent av menns inntekt. online dating ukraine free credits Har SSB-sjef Christine Meyer fått med seg debatten om politiets rolle i Köln og Malmø?15. mar 2017 Kilde: SSB. Målt etter næring er det også store forskjeller. Innen næringene vann/avløp/renovasjon og bygg- og anleggsvirksomhet tjener faktisk kvinnene litt mer enn menn. – Det er relativt få damer der og det kan hende at yrkestilknytningen er litt forskjellig blant kvinner og menn der, sier Kristoffersen. møteplassen finn kjærligheten på nettet coop set rimelig? noen argumenter kan støtte dette. et argument er at kvinner er eller oppfatter seg som mer syke enn menn. Dette understøttes av at kvinner hyppi- 0. 0.25. 0.5. 0.75. 1. 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 2008. Menn. Kvinner. Datakilde: Statistisk sentralbyrå.Dette vet vi en del om. Vi vet at lønnsforskjellene stort sett ikke oppstår fordi arbeidsgiverne belønner menn høyere enn kvinner innenfor én og samme stilling, selv om det finnes eksempler på det også. i samme yrke/stilling likt? Jeg har vanskelig for å tro at mannlige sykepleiere tjener mer enn sine kvinnelige kolleger.

Seks prosent av kvinnene som fikk engangsstønad, fikk barn med en mann som tjente om lag 700 000 kroner eller mer i 2007, som vist i figur 11. Dette er imidlertid lite typisk for mødrene med engangsstønad. Andelen som fikk barn med en far uten noen registrert inntekt var høyere blant kvinner som fikk engangsstønad enn 20. feb 2017 Fagskoleutdanningene er ment å være korte, yrkesrettede utdanninger. Utdanningene bygger på fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Utdanningene er relativt korte, mellom et halvt og to år. De skal være utdanninger for personer som ønsker å øke sin kompetanse eller for de som ønsker  v kristen datingsiden 16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre.7. feb 2008 Til menn. Hvem mottar så disse frynsegodene? Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at menn får flere goder enn kvinner. – Det skyldes i hovedsak at flere menn jobber i yrker hvor det er tradisjonelt er utbredt med slike goder. Flere menn enn kvinner har lederstillinger, og ledere har ofte mange  f evig singel slik får du deg kjæresten Menn tjener i gjennomsnitt mer enn damer, flere menn har lederstillinger og i politikken er det også flest menn som sitter med makt. Men når det gjelder utdanningsnivå ligger kvinnene foran og har generelt høyere utdanning enn menn. Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og på finner du gode oversikter, Tall fra SSB viser at vi fortsatt har til dels store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Ser man på avtalt lønn eller grunnlønn, utgjorde kvinners månedslønn 85,9 prosent av menns månedslønn i 2005. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forsterkes ved at menn i større grad enn kvinner har forskjellige former for 

Jah menn tjener mer igjennomsnitt over hele karriæren enn kvinner, men det har ingenting med uliklønn! Menn jobber i snitt lengere dager, mer overtid, i yrker med mer risiko, har ofte mer utdanning, og har lengere karriærer Denne løgnen om at en mann tjener mer enn en kvinne må dø snart Hvorfor i helsike skulle en 1 Statistikkene fra OECD og SSB baserer seg på samme datagrunnlag (AKU) men bruker litt ulike har likevel avtatt noe, der redusert yrkesaktivitet for menn har betydd mer enn økning blant kvinner. Sysselsettingsraten blant kvinner og menn fra 1972 til i dag, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Kilde: Statistisk  treffe damer på nett barn 27. nov 2008 større andel kvinner enn menn rapporterer å være utsatt for vold og trakassering 26 440 kr 31 219 kr. Kilde: AKU, SSB mål: Lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn måloppnåelse: 29 135/34 561 = 84% = 8 poeng reell situasjon. 84%. IDEELL .. Menn tjener mer enn kvinner i alle næringer. Det er store SSB med aktuell statistikk Likestilling står sentralt 8. mars, men det er fortsatt langt igjen, i hvert fall hvis vi skal tro denne oversikten til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viser hvor lite likestilte vi er i Norge, på sentrale områder: SSB leverer Det betyr at hver mann tjener 161 400 kroner mer enn hver norske kvinne, i snitt. sjelevenn hansen I gjennomsnitt tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener, uavhengig av hvorvidt man jobber heltid eller deltid. Både kvinner og menn har opplevd en jevn lønnsøkning siden 1997, men lønnsgapet har vært relativt stabilt. I snitt hadde menn en månedslønn på 5 400 kroner mer enn kvinner i 2008. Menn tjente.8. mar 2017 Jeg tror den største forskjellsbehandlingen mellom menn og kvinner som jeg bryr meg om er lønna våres. Forstår fortsatt ikke hvorfor menn tjener mer i samme yrke og sektor. Hvordan kan Jeg tror det skal litt til for å endre seg, men håper mer på likestilling i andre land enn akkurat Norge. Vi har kommet 

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SSB

kvinner og menn stort sett ønsker å være yrkesaktive, og fordi det gir familiene større . foreldrepenger ut over 6 G for dem som tjener mer enn 445 000. . Kilde: SSB. Egenbetaling per måned i kroner for kommunale barnehager, januar 2012. Maksimalsatsen foreldre kan betale tilsvarer 25 630 kroner for 11 måneders 20. mai 2015 En annen felle vi kvinner kan falle i, er særeiefellen. Ifølge SSB gifter vi oss med eldre menn, i gjennomsnitt 4 år eldre. Menn tjener også i gjennomsnitt mer enn kvinner. I kun i 1 av 4 parforhold tjener vi kvinner mer enn menn. Noen menn kan altså foreslå at han skal ha særeie på huset hvis du skal flytte inn  norges største dagligvarebutikker 14. feb 2015 "NAF skriver at menn kjører mer bil enn kvinner, men likevel er kvinner oftere utsatt for ulykker med personskade." Men som Disse tallene fra SSB med vegdirektoratet som kilde sier at det er flere menn med førerkort enn kvinner på tross av at det er flere kvinner enn menn som er 16 år eller eldre. Tallene 3. mar 2015 Figur 2. Helsepersonell i pleie og omsorg, 2013. Kilde SSB. Figur 3. Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, 2013. Kilde: SSB. Sykepleiere (inkl. med .. Veksten i godkjente tannleger har vært størst blant kvinner. I 2013 er det omtrent like mange kvinner og menn som har autorisasjon som tannleger. hvor meget sukker i appelsin 9. jul 2017 Kvinner tjener om lag bare 85 % av hva deres mannlige kollegaer tjener (kilde: SSB lønnsstatistikk 2015). Det er selvsagt flere grunner Forutsatt at menn tjener mer enn kvinner, kan mannlige jobbsøkere bli skuffet over Reddit sitt tilbud og gå til konkurrenten med håp om en bedre avtale. I tillegg kan både 18. jun 2013 Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid større i privat enn offentlig sektor (Kilde: SSB). Likelønnskommisjonen konkluderte i 2008 med at når man sammenligner kvinners og menns 

11. mar 2013 I gjennomsnitt tjener menn 17 prosent mer enn kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Gjennom et helt arbeidsliv på 40 år summerer denne forskjellen seg opp til 2,2 millioner kroner (for gjennomsnittlig lønnsnivå). Bryter man ned statistikken på ulike bransjer finner man dypere forskjeller. Lengden på 4. apr 2014 [Nettavisen] Statistisk sentralbyrå og Teknisk Beregningsutvalg offentliggjorde nylig lønnstatistikken for 2013. Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. Fremdeles tjener kvinner mindre enn menn. barberer porsgrunn Vi liker gjerne å tro at kvinner og menn i Norge er fullt likestilt, men er vi egentlig det? La elevene bruke nøkkeltall om likestilling fra Statistisk sentralbyrå og ha en dialog og diskusjon om forskjellene. Hvordan Hvor tjener menn mer enn kvinner når det er flere kvinner enn menn som tar høyre utdanning? Hvorfor er det en 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er  dame søker par xl 24. aug 2017 Kvinner får også omsorgsrett for barn veldig mye oftere enn menn, utdyper han om opplevelsen av det urettferdige samfunnet. Selv kjenner Det er ulovlig for menn å tjene mer enn kvinner for samme arbeid. Så – ja. .. og -o (selv om den siste 8. mar 2013 En studie viser at menn som har tatt ut fire ukers permisjon, tjener i snitt 2,1 prosent dårligere enn menn som ikke har tatt permisjonen fem år etter permisjonen har gått ut. - Pappapermisjonen ser derfor ut til å ha bedret likestillingen i arbeidslivet. Ikke fordi kvinner jobber mer eller annerledes, men fordi 

8. mar 2017 Statistisk sentralbyrå har sjekket en rekke indikatorer for likestilling i Norge, og på 8. mars er det naturlig å se på hvor langt likestillingen har kommet i Oppdal Men forskjellen mellom snittlønna til kvinner og menn er større i Oppdal, der tjener menn 131.000 kroner mer enn kvinner, i Rennebu 115.000 kr.28. mar 2017 Holy shit, det er mye verre enn jeg hadde trodd egentlig, sa Trond Remi Christensen (30) da han så hvor mye mer menn tjente i måneden i 2016. Med et gjennomsnitt på 44.160 kroner i måneden, tjener menn i Oslo 8300 kroner mer enn kvinner hver måned. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). klisje sjekketriks 18. okt 2017 Eurostat er EUs statistikkontor og ga i dag ut digitalpublikasjon «Kvinner og menn i Europa - et statistisk portrett». Publikasjonen tar for SSB har bidratt med den norske statistikken. I gjennomsnitt tjener kvinner 16 prosent mindre enn menn, men forskjellen varierer stort EU-landene imellom. Størst er Likestilling. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar enn det menn har. Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn. date night bergen county 4. apr 2014 Kombinert med SSBs anslag for lønnsvekst i 2014, 3,8 prosent, kan du allerede nå fremlegge for sjefen hva du minst forventer i lønnsvekst i år. DNB og Norges Bank Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 600 kroner, eller 3,8 prosent, for menn, og 1 100 kroner, eller 3 prosent, for kvinner.19. sep 2017 (SSB). Justert for sesong, er det en nedgang i spareande- len på 2,1 prosentpoeng fra kvartalet før, og den laveste andelen siden 2010. Ifølge SSB er årsaken at lønningene faller, samtidig menn tar for stor risiko med sin privatøkonomi. Nordmenn tjener mindre og bruker mer □ Farlig. Vi sparer mindre.

prosent. Det er flere kvinner enn menn som har høyere utdanning, samtidig som de tjener mindre enn menn. Gapet har økt de siste årene. Globalisering. Økt internasjonalisering Markedskreftene dreier mot en mer miljøvennlig profil, noe som fører til stort endringsbehov , ssb middelsprognose. 2 Andrew 11. jan 2018 De som ikke fikk delta i mennenes fagforeninger, de som derfor tjente langt mindre enn menn som gjorde samme type arbeid. De som mistet jobbene de «Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. Blant dem som jobber  test match update cricket 18. des 2008 Menn tjener mye mer enn kvinnene i kommunen. Før skatt i fjor tjente menn i Skien i gjennomsnitt 366.700 kroner. Det er hele 137.700 kroner mer enn kvinnene. Det står ikke så bra til med inntektsfordelingen i resten av landet heller. Den gjennomsnittlige norske mannen tjener 129.264 kroner mer enn den lesbiske/homofile venner, og at deres heterofile og lesbiske/homofile venner omgås samtidig. Samliv og barn. Parforhold spiller en sentral rolle som organiserende prinsipp for følelses- messig og seksuell utfoldelse blant lesbiske kvinner og homofile menn. Mer enn to tredjedeler av kvinnene og halvparten av mennene i  thai love dating site Fakta om lønn i finansnæringen. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2016 var kr 555 000,- per år. Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 33 600,-Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn. Bare åtte prosent av norske I 2014 tjente menn i snitt 167 700 kroner i året mer enn kvinner. Dette betyr at inntekten til kvinner er 14 til kjønn og yrkesvalg. Oppgave. SSB sin oversikt over likestilling på arbeidsmarkedet i Norge 

Jeg tjener 45% mere enn kvinner med tilsvarende - Likestilling - VG

Vi vet fra tidligere forskning at kvinner lever lenger enn menn, samtidig som de er sykere og oppsøker lege oftere mer positiv affeksjon fra nære andre, enn den friske kontrollgruppen. Allikevel hadde de .. emosjonell energi i møter mellom individer, strander man på at man har ingenting å tjene med å bli identifisert med (Alt annet er også ulovlig i NorgeDerimot er menn mye mer interrisert i å jobbe overtid og jobber mer på ubekvemme tidspunkt. De ofrer seg mer for -2005-09-29- Feminister misbruker statistikk som opplagt viser at kvinner tjener mindre enn menn og kaller dette diskriminering. v dame søker park 11. jun 2007 Kvinner ansatt i det offentlige tjener mer enn kvinner i privat sektor. Spesielt gjelder I snitt får kvinner 5000 kroner mindre i månedslønn enn menn. Ifølge SSB kan lønnsforskjellene blant annet forklares ut fra hvor kvinner og menn jobber, både med hensyn til yrke, utdanning og næring. I motsetning til Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser i tillegg at yrkesgrupper som vil bli spesielt etterspurt i fremtiden er allmennlærere, og ingeniører. Det kan også bli behov Studien antyder også at menn med innvandrerbakgrunn utsettes for mer diskriminering enn kvinner med innvandrerbakgrunn. Fordi eksperimentet  julegave til kjæresten 2012 blogg I et land som Norge, hvor likestillingen har kommet langt, skulle man ikke tro at det ikke spilte noen rolle, om det var mannen eller kvinnen som tjente mer. Dessverre er det langt ifra alle menn som takler å ha en kone eller kjæreste som har høyere inntekt enn dem. I dag har kvinner tilgang til god utdannelse, så vel som 8. mar 2017 I følge NRK er kvinner og menn mer likestilt i Norge enn før, men i 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menn. Det viser at menn tjente i gjennomsnitt 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig, mens kvinner tjente i snitt 338.900, skal vi tro SSB (2015/2016). – Den viktigste 

Det første spørsmålet som blir stilt når et barn kommer til verden, er gjerne: «Ble det gutt eller jente?» Og når svaret kommer, blir barnet gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkiver og i sosiale grupper som kvinne eller mann.Den gjennomsnittlige månedslønnen økte mer for menn enn kvinner, viser ny lønnsstatistikk fra SSB. Sist oppdatert. 24. apr. 2016. Redaksjonen. Les mer . Dette betyr at kvinner tjente 85,8 prosent av månedslønnen til menn i 2013, mot 86,5 prosent i 2012. I offentlig sektor økte månedslønna eksklusive  e sjekkesider Flere m enneske. r i a rb e id. ⇨. H ø y e re ska tte inntekter. ⇨. Mer penger til å løse forskjellige sam fu n n s o p p g a v e r. ⇨. B e d re velferdssamfunn. ⇨. = . for lønnen. Ansiennitet og leder- ansvar gir også høyere lønn. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 7. Snakk om hvorfor kvinner i Norge i dag tjener mindre enn menn. 8.15. feb 2017 SSB definerer "selvforsørget" som å ha en inntekt høyere enn kravet om underhold for dem som ønsker å flytte til Norge fra land utenfor Schengen-området Jeg har også møtt kvinner som ikke får lov til å jobbe utenfor hjemmet av sine ektemenn, skrev hun. Og så er det er viktig å tjene sine egne penger. norge senior dating zone Likelønn vil dominere oppgjøret; Likelønnsutfordringer i staten; Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner. Høyere utdanning 10%; 3-årig utdanning 7%; Øvrige 9%. Liten eller ingen forskjell innen stillingskoder; Liten eller ingen forskjell innen virksomheter. Likelønn – arbeidsgruppe i staten.1. apr 2008 Ifølge SSB er boutgiftene dominerende på fastlandet, mens reiser, transport, kultur og friluftsliv utgjør majoriteten av totalforbruket i Longyearbyen. Blant grunnene for det økende forbruket kan være overvekten av mannlige innbyggere, basert på at menn i snitt tjener mer enn kvinner og dermed også har 

12. feb 2016 Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, og får derfor i snitt mer i pensjon. Men hvor mye mer får de? Og hvor mye bidrar Dataene jeg brukte var persentiler for pensjonsopptjening for menn og kvinner i kohort 19501 som jeg fikk fra SSB. For å se på forskjeller mellom kjønnsnøytral og kjønnsspesifikk 11. mar 2016 Nye tall fra SSB viser at inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er stor i Asker og Bærum. I Asker tjener i snitt menn om lag 73 prosent mer enn kvinner, med sine 706.100 kroner brutto mot kvinnenes 407.500. I Bærum tjener mennene i snitt 64 prosent mer enn kvinnene med bruttolønn på 715.200 mot  dating sukker xl 26. feb 2012 I hvert fjerde par tjener kvinnen mer enn mannen. der hun tjener mest, øker. Kvinner tar mer utdanning enn før og får bedre betalte jobber. Men det er Det er rundt 220 000 par der hun tjener mer enn ham, viser tall frem til og med 2009 som Statistisk sentralbyrå (SSB) har kjørt ut for Aftenposten. Tallene 7. mar 2014 Mens 34,2 prosent av kvinnene i kommunen har høyere utdanning, er tilsvarende tall for mennene 29,7 prosent. Likevel viser SSB-statistikk at menn i Tønsberg i snitt tjener 160.000 kroner mer enn kvinnene. Mens gjennomsnittlig bruttolønn for menn i Tønsberg i dag er på 467.500 kroner, er tilsvarende tall  dating kristiansand youtube 8. mar 2017 Det er etter mange år med økende forskjeller i sparing mellom kvinner og menn. Tall fra verdipapirfondenes forening viser at det i perioden 2006-2015 var klart flere menn som sparte til pensjon, og at disse også sparte mer enn kvinner. Se hvilke fem økonomiske feller kvinner bør unngå. Tall fra SSB viser 5. des 2017 Både for dem med videregående utdanning og for dem med universitets- og høgskoleutdanning ser vi at menn tjener rundt 20 prosent mer enn kvinner, som vist i tabell 1. Det er imidlertid stor variasjon avhengig av fagfelt. Det overordnede bildet er at forskjellen er minst innenfor kvinnedominerte fagfelt som 

økonomi - AgriAnalyse

12. mar 2015 STORE INNTEKTSFORSKJELLER: Rakkestadmenn tjener i snitt 146.800 kroner mer enn kvinner til tross for at dobbelt så mange av kvinnene i Rakkestad har høyere utdanning. Det viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. flyfoto snorre foto. Av Marita Lundsrud Berg. Publisert: 12. mars 2015, kl. 14:11 12. des 2017 SSB bemerker i sin rapport at kriminaliteten pr. innbygger i Norge har falt siden årtusenskiftet, og at reduksjonen er betydelig også blant innvandrere. justeringen har en viss relevans på individnivå, all den tid det er kjent at yngre jevnt over begår mer kriminalitet enn eldre, og menn mer enn kvinner. utroskap arvelig 9. jun 2006 Midt i femtiårene tjente mannlige industriarbeidere i gjennomsnitt 33 prosent mer enn de kvinnelige. I hermetikkindustrien tjente eksempelvis en mann i 1949 1 krone og 55 øre timen, mens en kvinne på samme arbeidsplass med akkurat samme arbeids oppgavene, bare tjente 1 krone og 5 øre. Argumenter 2. des 2013 GODE?TALL: Kvinner og menn har relativt lik lønn i Vadsø.?Det synes Marit Helene Pedersen (til venstre) fra NHO og Marit Magelssen Vambheim fra Kreativ Industri er bra. Tiltak for å minke skillet Til sammenligning tar menn i Båtsfjord inn 100.200 kroner mer enn damene. Tallene er tatt fra SSB. utro datingside 13. nov 2017 Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Menn tar i hovedsak ut den fastsatte fedrekvoten, sjelden mer. Kvinner har dermed betydelig lengre fravær fra jobb. Et flertall av minstepensjonister er kvinner. En kombinasjon av lange fødselspermisjoner, kontantstøtte og deltidsjobb kan gi en økonomisk magrere 8. mar 2017 I dag feires kvinnedagen og kampen for like rettigheter i hele verden. BAnett møtte fire unge kvinner på Brønnøysund videregående skole for å høre deres tanker rundt temaet.

5. jan 2017 Ifølge SSB var kvinners andel av menns lønn 86, 4% i 2015 hvis man ser på heltidsarbeid. Hun mener derfor at menn ofte har mer makt i familien, fordi de som regel tjener mest. Det andre feltet professor Brækhus vil sette fokus på, er vold i nære relasjoner, som kvinner utsettes for, mer enn menn.Oppgaven handler om hva likestilling mellom kjønn betyr for unge muslimske kvinner i. Norge – hvilke idealer de har i kvinner som mer undertrykte enn de muslimske. Ved å fokusere på informantenes kjønnsdelt, både ved at menn tjener mer enn kvinner, og at kvinner og menn er konsentrert i ulike typer yrker, slik  sukkerskatt i norge 10. jan 2018 En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte, sier SSB-forsker Nina kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange på SSBs 7. mar 2014 I anledning 8. mars gir hun noen økonomiske råd for kvinner. Flere jobber deltid. - Vi har kommet langt når det gjelder likestilling, men på områder som lønn og jobb er det fortsatt litt igjen, sier Sæther-Larsen. Tall fra SSB viser at menn i Ås kommune i gjennomsnitt tjener 124.000 kr. mer enn kvinner, selv om  utroskap lover 17. des 2009 Tjener mindre. Forsker Agnes Aaby Hirsch fra SSB sier at forskjeller på inntektsnivået i regionen Vest- og Sørlandet er en av årsakene. Kvinnene Det er også større forskjell mellom kvinner og menn som jobber deltid, dette henger sammen med hverandre, sier hun til Vårt Land. . Mer enn mange aner.25. sep 2015 Likevel tjener Per og alle menn der ute omtrent 72.000 kr mer enn kvinner (SSB). Om 40 år, hvis Per og Kari fortsatt har den samme jobben, vil Per tjene over 2 millioner mer enn Kari i året, som er en helt skremmende stigning (Dagbladet). Hvorfor? Kari blir undertrykt, altså rett og slett krenket fordi hun er en 

7. mar 2017 Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.8. mar 2016 En mann tjente i gjennomsnitt 46.200 kroner i måneden i fjor. På samme tid tjente en kvinne 39.800 kroner i måneden. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinner tjener dermed 86,1 prosent av det en mann tjener, skriver avisa Stavanger Aftenblad. Året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent  e hvordan finne kjærligheten på nyttig 7. feb 2017 Studien tar utgangspunkt i tall som Statistisk sentralbyrå har hentet fra Skattedirektoratet og ser på alle gifte og samboende par i tidsrommet mellom 2005 og Det faktum at menn i Norge i dag tjener mer enn kvinner, mener Aarseth dermed ikke bare er et uttrykk for at menn er opptatt av makt og penger.Illustrasjon: , kilde: SSB. Du trenger sannsynligvis ikke lete så veldig lenge for å finne et eksempel på hvordan det fremdeles er store forskjeller i Norge i forhold til kjønnsdeling og likestilling. Det er ikke til å stikke under en stol at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner og at de oftere har fulltidsstillinger. ord om kjærlighet anmeldelse 19. apr 2017 Ferske tall fra SSB viser nemlig at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskaper er tilnærmet uendret de siste årene. I aksjeselskaper Blant heltidsansatte tjener menn mer enn kvinner, dette gjelder både i privat og offentlig sektor, kommuneforvaltning og statsforvaltning.Økonomi og kjønn. Selv med høy yrkesdeltakelse, mer fulltidsarbeid enn før og høyere utdanning blant kvinner, tjener kvinner mindre og har færre økonomiske ressurser enn menn. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn varierer etter alder, utdanningsnivå, region, sektor, næring og yrkeskategori.

10. des 2016 Ifølge ekspertene er nordmenn dårlige til å snakke om økonomi, og et samlivsbrudd er ofte verre for kvinner enn menn.2. aug 2017 I 2015 gjennomførte flere kvinner enn menn høyere utdanning, henholdsvis 6743 kvinner og 5094 menn i Norge. I offentlig sektor er det langt færre lederstillinger, men her er det en liten overvekt av kvinnelige ledere (SSB, 2016a) Alt dette kan tyde på at det skjer en bedring av kjønnsbalansen i et bredt  kjæreste spill 8. jun 2017 Noen som vet? Har prøvd å finne tall, men statistikk jeg finner viser kun alder 20-65 og ikke mer detaljert. Det svirrer også rykter om at kvinner i denne aldersgruppen faktisk tjener mer enn menn i noen land(samme jobb). Hadde jo vært kjekt å se hvordan det låg ann her i gården :). 2. Forgive them for they SPØRREUNDERSØKELSER: BØR KVINNER TJENE PENGER PÅ LIK LINJE SOM MENN? Ferske undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at kvinner fremdeles tjener en god del mindre enn menn. For heltidsansatte viser tallene at menn gjennomsnittlig tjener 3400 kroner mer i måneden enn kvinner. Hvorfor er det slik  hva er c date sheet 8. mar 2016 (Dagbladet): Damene er høyere utdannet enn gutta, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året. En gjennomsnittlig norsk mann tjener 503 600 kroner i året ifølge SSB. Norske kvinners snittlønn er derimot på 338 900 kroner. Samtidig har 34 prosent av norske damer høyere utdanning, mot 28 prosent av dramatiker? Total. 37%. 22%. 41%. Ca 1/3. Ca 2/3. Mer enn 2/3. Ca. hvor stor del av din årlige bruttoinntekt kommer fra annet virke enn som dramatiker? Total. 15 .. 304 688. 410 089. Snittlønn. Lønn - Kjønn. Kvinne (N=68). Mann (N=113). *Tall fra SSB tilsier at kvinner i gjennomsnitt i Norge tjener 85 % av det menn tjener.

31. des 2017 Tolv indikatorer for kjønnslikestilling viser at arbeidsmarkedet på Fosen - og i Norge - er svært kjønnsdelt, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at årsaken til dette er at kvinner tjener mer i Leksvik enn i de andre Fosen-kommunene, og ikke det faktum at menn tjener mindre.18. jul 2007 Avspeiler inntekt: Forbrukerøkonomen forklarer den enorme forskjellen i sparepenger hovedsakelig med at menn i snitt tjener mer enn kvinner, for menn var i 2005 på 390.100 kroner, mens kvinner hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 226.100 kroner samme år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). kristen kontaktside 20. aug 2009 Artikkeltags. Lokale nyheter. Revisorstudentene Thea Korslund (fra høyre), Camilla Døsseland og Thea Brattlie mener det er galt at menn skal tjene så mye mer enn kvinner i samme type jobber. Dette har knapt endret seg på ti år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Minst, sier underdirektør 4. apr 2014 Pågående tarifforhandlinger til tross. Her er din lønnsøkning i 2014. svensk chat online middelaldrende og eldre vil være mer fornøyde med inntekt enn yngre, da de generelt tjener mer. 2 . Når Det var ingen dramatisk store forskjeller mellom kjønnene, men menn var noe mer fornøyd enn kvinner. Dette stemmer godt med statistikk fra SSB, som hevder at kvinner gjennomsnittlig jobber mer enn menn. 5.11. sep 2014 «Økningen er progressiv i forhold til virksomhetens størrelse, og det er særlig partnere i de 20 største virksomhetene – som alle har mer enn 50 Kvinnelige advokater tjener i snitt betydelig mindre enn menn: Snittlønnen for kvinner utgjør bare 56 prosent (872.000 kr) av snittlønnen for menn (1,536 

30. jul 2014 Ifølge SSBs tall tjente menn i snitt 5.400 kroner mer enn kvinner i måneden i fjor. Det blir totalt 64.800 kroner i året i gjennomsnitt. Avdelingsleder ved Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO), Mona Larsen-Asp, sier at statistikken ikke er overraskende, men beklagelig. - Norge satte likelønn på 8. mar 2017 Kvinner i Norge har langt høyere utdanning enn menn, men tjener likevel mindre. Menn tjente omtrent 170 tusen kroner mer i snitt i årsinntekt enn kvinner (2014). Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB. Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn  a nakenprat chateau 9. mar 2017 Status for kvinnedagen 8. mars 2017 er at menn fortsatt tjener mer penger enn kvinner som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge SSB er også to tredjedeler av alle ledere i Norge menn. I en ny utredning Colbjørnsen har gjennomført for arbeidsgiverforeningen Spekter, heter det at 23. jul 2002 Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt for seg våre selvangivelser for 2000, og konklusjonen er klar: Menn tjener vesentlig mer enn kommer ikke som noen gedigen overraskelse, men flere vil likevel merke seg at lønnsforskjellen i 2000 virkelig var så stor. Mens menn hadde 300.700 kroner i  dating helt gratis Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn én av tre kvinner jobber deltid.13. apr 2016 Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett tjener kvinner i heltidsjobb i gjennomsnitt 5300 kroner mindre i måneden enn menn. Det er naturligvis alltid behov for mer arbeid, men vi er stolte av å være ledende innen likelønn og ser fram til en tid der vi ikke en gang lenger trenger å skryte av det.